• gratis verzending vanaf €100

Routeren en service

Retouren & service

Binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling heeft u het recht om zonder opgave van reden het artikel te retourneren. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan gezelliginhuis.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product kenbaar te maken aan gezelliginhuis.nl. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retourformulier.

Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument binnen 14 dagen het product retour te zenden. Wij zullen ervoor zorgdragen dat u het aankoopbedrag binnen 14 dagen terug ontvangt.

De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de consument na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te maken van zijn herroepingsrecht resp, het product niet aan gezelliginhuis.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de hoogste kosten van terugzending voor zijn rekening.